L’accés, utilització o navegació per qualsevol pàgina web propietat B-SENCE ja sigui a través del lloc www.b-sence.com o bé des de qualsevol altre pàgina web, implica que l’usuari ha llegit els següents termes i condicions d’ús, acceptant-los sense reserves pel que es compromet a fer ús del present lloc de conformitat amb els següents termes i condicions d’ús.

Límits de la llicència

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i les condicions d’ús establerts, així com el disposat per la legislació vigent, sent coneixedor de l’accés a la pàgina www.b-sence.com es personal i limitat, referint-se únicament a l’ús i visualització dels continguts i informació publicats a la pàgina www.b-sence.com.

L’usuari es coneixedor de que la present autorització es únicament per a l’ús, visualització i consulta dels continguts i informació publicats a la pàgina www.b-sence.com, pel que en cap cas la present autorització no constitueix transferència sobre la pàgina www.b-sence.com o sobre els continguts i informació publicats a la mateixa, els quals en qualsevol cas són propietat exclusiva B-SENCE, no essent possible la seva utilització sense comptar prèviament amb la autorització escrita per part B-SENCE.

Així mateix, l’usuari es compromet a respectar els avisos de Copyright, en qualsevol còpia que pogués fer tant de la pàgina www.b-sence.com com dels continguts i informació publicada a la mateixa, així com a no realitzar cap tipus de reproducció, distribució, transferència, memorització o modificació de la pàgina www.b-sence.com, dels seus continguts i informació publicada sense comptar prèviament amb la autorització escrita per part B-SENCE.

Igualment queda prohibida l’utilització de la pàgina www.b-sence.com, així com dels continguts i informació publicada de la mateixa, per a fins comercials o publicitaris, llevat que per a això es compti amb l’autorització prèvia i per escrit per part B-SENCE.

Copyright

La pàgina www.b-sence.com així com els continguts i informació publicada a la mateixa, estan emparats sota el dret de copyright © , essent propietat de B-SENCE – Tots els drets reservats.

Marques Registrades

La marca registrada B-SENCE i totes les demés marques, noms de producte, logotips, noms i símbols que apareixen a la pàgina www.b-sence.com, són marques registrades que pertanyen a B-SENCE, no essent possible la seva utilització sense comptar prèviament amb la autorització escrita per part B-SENCE.

Modificació del lloc web

B-SENCE es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment la pàgina www.b-sence.com, així com a variar la seva configuració i presentació, com les modificacions d’accés a la mateixa, podent inclús variar o modificar els continguts i informació publicada a la mateixa sense necessitat del previ avís a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats

L’ús de la pàgina www.b-sence.com, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa, es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. B-SENCE en cap cas assumeix cap responsabilitat ni tan sols indirecta o subsidiària per aquells danys i perjudicis que poguessin derivar per a l’usuari o per a un tercer com a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment, incorrecció, inexactitud o funcionament, utilitat, adequació o validesa de la pàgina www.b-sence.com, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa.

B-SENCE no assumeix cap tipus de responsabilitat ni garanteix l’aprofitament dels continguts i informació publicada a la pàgina www.b-sence.com, no sent responsable per les pèrdues o danys que poguessin ocasionar a l’usuari o/a un tercer com a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina www.b-sence.com, així com tampoc es responsabilitza en cas de manipulació del contingut i informació publicada a la mateixa en el cas que sigui manipulat per un tercer.

Enllaços

B-SENCE no assumeix cap tipus de responsabilitat que pot derivar-se de la concessió, continguts i informació existent en pàgines propietat de tercers a les que es pugui fer referència a la pàgina www.b-sence.com, així com tampoc pot garantir l’existència de virus o qualsevol altre elements en les pàgines propietat de tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), documents o fitxers propietat de l’usuari.

Informació confidencial

B-SENCE garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal obtingudes a través de la pàgina www.b-sence.com, tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, així com per qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.
Més informació en relació amb aquest punt – veure Política de Privacitat.

Qualsevol altra informació (retroalimentació, dades, respostes, preguntes, comentaris, suggeriments, idees, projectes, comandes, reclamacions o qualsevol altra informació) facilitada per l’usuari a B-SENCE bé com a conseqüència de l’ús de la pàgina de qualsevol altra forma, s’ha de fer tenint en compte els següents aspectes:

1. la informació no contindrà element il·legítim, calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic, abusiu, o qualsevol element que pugui suposar una molèstia o amenaça o idoneïtat per a la publicació

2. la informació no ha de contenir virus o elements contaminants o destructius, pel que l’usuari haurà d’assegurar de la seva inexistència abans de remetre la informació.

3. la informació facilitada ha de ser de la seva propietat i per tant ha d’estar en possessió del dret de cessió, sent conscient que l’enviament de la informació implica la cessió de forma gratuïta a B-SENCE del dret de publicació de la informació, o fins i tot del dret integrar la mateixa dins dels continguts de la pàgina www.b-sence.com si així ho considera oportú sense que hi hagi límit en la seva utilització, reconeixement de la font, disponibilitat o responsabilitat.

No emprendre accions legals de cap tipus contra B-SENCE en relació amb la informació facilitada, havent d’assumir la total responsabilitat de la mateixa davant de tercers que puguin interposar algun tipus d’acció judicial contra B-SENCE com a conseqüència de la informació facilitada per l’usuari.