B-SENCE neix amb la voluntat i el desig de treballar per la Salut Emocional, aportant la nostra experiència en el àmbit de la Prevenció, de la Promoció de la salut, de la Sensibilització  i de la Intervenció amb l’objectiu d’assolir l’harmonia amb un mateix i amb el món que ens envolta.

Creiem amb el dret de les persones de poder ser ateses de manera especialitzada i professional a la ciutat on viuen i que puguin confiar amb un bon equip que els acompanyi. Disposem d’un centre de psicoteràpia a Terrassa amb un equip de professionals que acompanyem processos terapèutics per a la millora de la salut emocional des del camp de la psicologia, la psicoteràpia i el coaching personal.

Apostem per la prevenció i promoció de la salut emocional posant a l’abast aquelles eines que ens fan aconseguir un major benestar. Treballem especialment amb els col.lectius més vulnerables, com ho poden ser els infants i els joves,  per tal de dotar-los d’aquells factors protectors que els fan més resistents a acabar desenvolupant un trastorn mental. Ho fem treballant també amb el seu entorn familiar, educatiu, sanitari i comunitari.

Treballem en equip, en xarxa i de manera col.laborativa i això  ens permet no només sumar complicitats i experiències sinó que també permet multiplicar els resultats. Amb qui fem xarxa?, amb l’entorn educatiu, sanitari, familiar i comunitari.

La nostra organització potencia les capacitats de l’equip de professionals que treballem des dels valors des del compartir, el respecte, l’aprenentatge continuo i valoració del bagatge de l’altre. És un espai de creixement i promoció professional.

FILOSOFIA

La nostra filosofia s’emmarca en aquests 5 eixos vertebradors:

Què amaga el símptoma? El patiment més enllà del que veu l’entorn

El símptoma, el conflicte, allò que veu l’entorn és la punta de l’iceberg d’una situació molt més complexa de patiment. El treball simptomàtic i profund han de donar-se paral·lelament per tal de redescobrir noves estratègies que ens facin estar en coherència amb nosaltres mateixos.

La importància de saber demanar ajuda

Donar-nos permís per demanar ajuda quan ens sentim insatisfets és cabdal per iniciar el canvi. Demanar ajuda a l’inici del patiment contribueix
a la detecció precoç de la problemàtica i la millora en el pronòstic ja que es prevé que el malestar emocional es perpetuï en el temps i es converteixi en un trastorn.

Visió holística de la persona

Entenem a la persona com un tot unitari: cos, ment, emoció, afectivitat, relació i sentit existencial. Per tal de que una persona es senti satisfeta han d’estar les 6 dimensions equilibrades i en coherència.

La salut com un contínuum

La salut i la malaltia entesa com un contínuum en la que aconseguir el màxim nivell de benestar amb un mateix i amb el seu entorn esdevé el repte compartit en el procés terapèutic. L’autoconeixement és un factor preventiu i un valor afegit per a mantenir-nos saludables emocionalment.

Canvia tu i canvia tot

Quan ens fem responsables de nosaltres mateixos augmentem la consciència de que allò que desitgem per estar millor emocionalment passa pel canvi personal. Canvio jo, canvia el meu entorn proper i inevitablement això reportarà a la nostra contribució per a la millora de la societat en general.

EQUIP

“Estic convençuda que si volem un món millor i amb més qualitat de vida, el canvi ha de passar inevitablement per una feina interior de cadascú de contacte amb un mateix i de com ens relacionem amb el nostre entorn”.
639 816 923

Patrícia Castellet Castells

Terapeuta Gestalt per Escola Taller Gestat de Barcelona amb Albert Rams i Cristina Nadal. Membre de la AETG. Coach per l’Institut Europeu de Coaching. Practitioner en PNL per l’Institut Gestat de Barcelona. Membre del Grup de Supervisió de Casos enfoc Gestalt amb Ruth Vila. Ajudant de formació de Gestalt a l’escola Gestalt Barcelona. Formada en Psicoteràpia, Integració i Reprocessament de Trauma i Brainspotting per Aleces amb Mario Salvador i Carmen Cuenca. Membre de la AEBSP. Formació “El Cuerpo lleva la Cuenta” sobre trauma amb el Dr.Bessel Van der Kolk. Membre durant cinc anys del Grup d’Atenció d’Albert Rams. Terapeuta de Flors de Bach formada amb Ricardo Orozco, membre de Sedibac. Postgrau en Musicoteràpia Gestàltica amb Albert Rams. Durant cinc anys formo part del equip directiu d’un centre de salut mental especialitzat en trastorns de la conducta alimentària. Formació complementària en l’àmbit dels processos terapèutics i en capacitats Directives i de Lideratge. Formada en Recursos Humans per EAE Bussiness School. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Euncet i la UOC.

Actualment sòcia directora de B-SENCE des d’on volem contribuir a la millora de la salut emocional de les persones i de la societat.
Dedicada a l’acompanyament de processos de creixement personal, desenvolupament emocional i reprocessament de trauma per tal d’aconseguir el màxim benestar que ens faci sentir en coherència amb nosaltres mateixos. Abordatge específic en l’àmbit dels trastorns de la conducta alimentària treballant què amaga el símptoma des de l’orientació Gestalt. També orientada a l’acompanyament de professionals que vulguin reorganitzar, reorientar i maximitzar el valor del seu projecte alineant els seus valors personals i objectius professionals aconseguint una millor autorealització. Formadora en escoles, CRAES, personal de l’administració pública i treballadors socials. Realitzant també projectes a l’administració pública de promoció de la Salut emocional.

Cristina Carretero Jardí

Psicòloga especialista en Trastorns de la Conducta Alimentària. Màster en Suficiència Investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc d’estudi d’aquestes malalties.  Formació complementària en l’àmbit del Counselling i  Promoció de la Salut i Estratègies d’Intervenció en pacients i familiars de persones que pateixen un  trastorn de la conducta alimentària.

Des de fa 20 anys que treballo per a la comprensió, acompanyament terapèutic i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. He participat en diversos estudis i publicacions dirigides a familiars, professionals de l’educació i de la salut per a la prevenció i detecció precoç d’aquestes malalties. He col.laborat amb l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia durant més de 15 anys i m’ha permès aprofundir en el camp d’aquestes malalties i voler seguir treballant per a la millora de la salut de les persones i familiars que les pateixen.

Actualment sòcia directora de B-SENCE des d’on volem contribuir a la millora de la salut emocional de les persones i de la societat.

“Crec que l’estudi i divulgació dels factors que expliquen els trastorns de la conducta alimentària (especialment els factors socials) és imprescindible per a fer front a aquestes malalties que actualment afecten a tantes persones.  La seva prevenció, detecció i intervenció primerenca és clau per la seva superació”.
600 449 136