PREVENCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS

A B-SENCE treballem per a la millora de la salut emocional dels joves i adolescents i la prevenció dels trastorns i conductes de risc de debut en aquesta etapa.

Despleguem plans i estratègies preventives en l’àmbit educatiu treballant plegats amb els alumnes, professorat, equips psicopedagògics i famílies.

Comptem amb un equip de professionals amb més de 18 anys d’experiència en l’àmbit de la promoció de la salut als centres educatius i el treball dels factors de protecció que fan més resistents al patiment emocional. Els anys de treball en aquest camp ens ha fet posar l’accent en la detecció precoç dels símptomes que podrien desencadenar malestar o problemàtiques relacionades amb la salut mental.

COM TREBALLEM?

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ INESPECÍFICA

Treballem per fer més resistents als joves i adolescents davant de problemes relacionats amb la salut emocional i les conductes de risc promovent els factors protectors que ho faciliten: gestió emocional, autoconeixement, autoestima, esperit crític, acceptació de la diversitat, bones habilitats socials… Ens centrem en potenciar les capacitats i recursos dels quals ja disposen els joves, posant l’accent en la identificació de les pròpies emocions i comprendre quines estratègies ens fan sentir millor amb nosaltres mateixos.

DETECCIÓ PRECOÇ

Acompanyem a detectar el patiment emocional i també les denominades conductes de risc d’inici a l’adolescència per afavorir una intervenció primerenca. La detecció precoç del símptoma (la conducta observable) ens dóna molta informació i és, en moltes ocasions, la manera que troba el noi o la noia per manifestar el patiment intern. La sensibilització dels companys i companyes de l’adolescent s’ha demostrat que és cabdal per poder-nos aproximar des del seu propi entorn.

TREBALL EN XARXA

Ajudem a crear xarxa amb els professionals de l’àmbit educatiu, sanitari, famílies, amics i amigues de l’adolescent, recursos socials existents al territori i en definitiva, totes aquelles persones que acompanyen al creixement dels joves i adolescents per tal que sigui una intervenció integrada i transversal.

SEGUIMENT DE CASOS

Considerem necessari, a banda de l’acció formativa, posar a l’abast dels centres educatius un servei complert per tal d’acompanyar-los en la gestió d’alumnes detectats que presenten majors dificultats en relació a la salut emocional. Vetllem per oferir als centres educatius el seguiment continuat de casos i donar a conèixer els recursos que disposen al territori.

Accions formatives

Per a alumnes

Per a famílies

Per a Professorat

Per a Professionals de la salut

Contacta amb nosaltres