TALLERS DE PREVENCIÓ PER A JOVES

Tallers per a joves i adolescents a partir dels 12 anys en els que es treballa per a potenciar aquells factors que els fan més resistents a iniciar conductes de risc i al patiment emocional.

Qui sóc?

Taller promoció salut emocional i autoconeixement

OBJECTIUS:

  • Acompanyar als joves a prendre consciència de les aptituds i fortaleses i també d’aquells aspectes que poden dificultar el seu benestar i relacions.
  • Descobrir el paper del caràcter en el seu dia a dia i com influencia en relació amb els altres i un mateix.
  • Treballar alternatives que generin major benestar i aprendre a demanar ajuda. Treballar amb els joves quins elements configuren la seva identitat i com aconseguir flexibilitzar per tal que no sigui limitant.

METODOLOGIA:Taller participatiu que combina el treball individual i en grup. El debat amb els iguals permet compartir inquietuds de la pròpia salut emocional. Es realitza a la mateixa aula classe i és important que sigui present el tutor/a o professor/a de referència pels joves.

El taller permet detectar alumnes que podrien estar presentant patiment emocional i assessorar al centre educatiu de com acompanyar-lo. Aquest taller es pot estructurar en dues parts si es vol aprofundir més en el contingut.

Com em sento?

Taller de gestió emocional i autoestima

OBJECTIUS:

  • Ajudar a entendre i identificar les pròpies emocions, què es diu el jove en el seu diàleg intern i com afecta en el seu benestar i en les relacions.
  • Prendre consciència de com expressen les emocions i com afecta en les seves relacions.
  • Promoure com a factors de protecció: una bona autoestima, compartir amb els altres el què li passa, una bona gestió de les emocions, cultivar l’esperit crític, l’acceptació de la diversitat i d’un mateix…

METODOLOGIA:Taller participatiu que combina el treball individual i en grup. El debat amb els iguals permet compartir les inseguretats pròpies d’aquesta edat. Es realitza a la mateixa aula classe i és important que sigui present el tutor/a o professor/a de referència pels joves.

El taller permet detectar alumnes que podrien estar presentant patiment emocional i assessorar al centre educatiu de com acompanyar-lo. Aquest taller es pot estructurar en dues parts si es vol aprofundir més en el contingut.

Com em veig?

Taller de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària

OBJECTIUS:

  • Treballar amb els joves la importància d’una imatge corporal positiva i ajustada a la realitat.
  • Afavorir la presa de consciència de com afecta el cos en la pròpia autoestima.
  • Despertar l’esperit crític vers l’ideal de bellesa actual i la pressió a través de les xarxes socials especialment.
  • Afavorir la comprensió de la relació entre la satisfacció amb el propi cos i els hàbits alimentaris.

METODOLOGIA:Taller participatiu que combina presentació dels principals conceptes i el treball individual i en petits grups. Es plantegen dinàmiques que permet despertar el debat entre els adolescents i generar una continuïtat de treball en sessions de tutoria. És important que assisteixi al taller el tutor/a o professor/a de referència.

El taller permet detectar alumnes que podrien estar presentant un trastorn de la conducta alimentària i assessorar al centre educatiu de com acompanyar-lo.

Contacta amb nosaltres