TALLERS DE PREVENCIÓ PER A PROFESSORAT

Formació en prevenció de conductes de risc i promoció de la salut emocional dirigida a professorat i a equips psicopedagògics. La formació també facilita eines per a la detecció precoç i la intervenció primerenca davant el malestar emocional. També oferim supervisió i orientació de casos amb l’objectiu d’acompanyar en una intervenció primerenca.

Curs de formació en promoció de la salut emocional entre els alumnes i detecció de conductes de risc

La promoció de la salut emocional entre els joves i adolescents contribueix a potenciar aquells factors de caire psicològic que protegeixen de patir problemes relacionats amb la salut mental i d’iniciar conductes de risc que poden acabar esdevenint un trastorn.

La formació a banda d’oferir pautes per a treballar amb els alumnes una millor gestió emocional, també aborda aquells indicadors que poden estar indicant l’inici de conductes de risc ( consum de substàncies, ciber assetjament, trastorns de conducta, trastorns de la conducta alimentària, sexualitat de risc…) per a la seva detecció precoç.
OBJECTIUS:

  • Formar en estratègies de gestió emocional i autoconeixement.
  • Potenciar la detecció precoç de conductes de risc en l’adolescència.
  • Aportar eines per acompanyar al jove que està presentant patiment.

Curs de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària i detecció precoç a l’aula

A Catalunya es calcula que més de 28.000 joves estarien patint un trastorn de la conducta alimentària.
També s’alerta que com a mínim hi hauria un jove en alt risc o ja patint un trastorn de la conducta alimentària per aula.

Els nois i noies passen moltes hores de la jornada als centres educatius i aquests esdevenen un entorn privilegiat per a poder detectar de manera precoç signes que podrien indicar la presència d’un trastorn de la conducta alimentària.
OBJECTIUS:

  • Formar al professorat en els trastorns alimentaris que més freqüentment afecten als joves i millorar la seva comprensió i origen emocional.
  • Analitzar quines són les estratègies preventives que han mostrat major eficàcia per a prevenir aquestes malalties.
  • Facilitar eines per a la detecció precoç i estratègies per acompanyar a l’alumne i a llurs famílies.

Contacta amb nosaltres